Utleiekalender

TREVATN     VELPARK & SAMFUNNSHUS

MAIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31JUNIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


AUGUSTMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31              

Utleiekalender 2023

Trevatn Velpark

Datoer merket rødt er utleide dager.

 

 

SeptemberMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
UTLEIEOPPLYSNINGER

 Reservasjon av

Trevatn Vel-park 2023  

DATO

Lag / forening / skole

Kontaktperson

 juni:

2-3 juni:

Fryal Skole 7.klasse avslutning

v/ Cristina Torneby

3-4 juni:

Plasmann

v/ Eva Marie Bjørnstad

      8-9 juni:

Bøverbru Skole

v/ Elisabeth Storskogen

       10 juni:

 Foreløpig reservert Trevatn Vel


       14 juni:

Formiddagsklubben

 v/ Bjørnhild Evensen

15-18 juni:

KOED treff

v/ Geir Ove Lilleeng

20 juni:

Hundekurs

v/ Sile S. Lie

23-25 juni:

Am-car treff

v/ Am-Car klubben, Odd Are Frydenlund 

1-2 juli:

Land Bygdeungdomslag

v/Tyra Johanne Sand Snipstad

3-10 juli

Trash MC

v/ Trond Høiberget

    15-16 juli

30-årslag

v/Malin Jahren Bjerke

26-30 juli:

Beaivi Sjamanskole

v/ Inger Lise Nervik

2-6 aug:

Hjertøyfestivalen

v/ Odd Roger Fremstad

12 aug:

Familiedag

v/ Mona Villanueva

19 aug:

Foreløpig reservert Trevatn Vel


  25-27 aug:

TBUL

 v/ Sile S Lie 

28. aug- 1. sept

Vardal ung. skole 10. trinn 

 v/ Roar Bakken

 Reservasjon av

Trevatn Vel-park 2024

DATO

Lag / forening / skole

Kontaktperson

  xx juni:xx  junixx juni:  xx juni:xx juni: xx juni:xx juni:xx juni:xx  juli:xx. juli:xx. juli:  xx  juli:xx aug:xx aug:xx aug:xx sept: