Utleiekalender

TREVATN     VELPARK & SAMFUNNSHUS

              

Utleiekalender 2024

Trevatn Velpark

Datoer merket rødt er utleide dager.

 

 

MAIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30JULIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31AUGUSTMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
SeptemberMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


UTLEIEOPPLYSNINGER

 Reservasjon av

Trevatn Vel-park 2024

DATO

Lag / forening / skole

Kontaktperson

  xx juni:5  juni

Avslutning Trevatn Musikkforening  m/flere korps 

v/ B. Evensen

xx juni:  xx juni:13-16 juni:

KOED-piknik

v/ Geir Ove Lilleeng

21-23 juni:

Gjøvik Am-car klubb

v/ Espen Grøndalen

28-30 juni:

xx juni:2-8  juli:

Trash-MC

v/Trond Høiberget

xx. juli:17-21. juli:

Sjamadammene. Beaivi, stien videre.

Inger Lise Nervik


  xx  juli:8-11 aug:

Hjertøya-festivalen

v/Odd Roger Fremstad

xx aug:xx aug:xx sept:


 Utleiedager

Trevatn Vel-park 2023  

DATO

Lag / forening / skole

Kontaktperson

 juni:

2-3 juni:

Fryal Skole 7.klasse avslutning

v/ Cristina Torneby

3-4 juni:

Plasmann

v/ Eva Marie Bjørnstad

7-8 juni:

Institusjon

v/ Lotte Lønstad

      8-9 juni:

Bøverbru Skole

v/ Elisabeth Storskogen

       10 juni:


       14 juni:

Formiddagsklubben

 v/ Bjørnhild Evensen

15-18 juni:

KOED treff

v/ Geir Ove Lilleeng

20 juni:

Hundekurs

v/ Sile S. Lie

23-25 juni:

Am-car treff

v/ Am-Car klubben, Espen Grøndalen

1-2 juli:

Land Bygdeungdomslag

v/Tyra Johanne Sand Snipstad

3-10 juli

Trash MC

v/ Trond Høiberget

    15-16 juli

30-årslag

v/Malin Jahren Bjerke

26-30 juli:

Beaivi Sjamanskole

v/ Inger Lise Nervik

2-6 aug:

Hjertøyfestivalen

v/ Odd Roger Fremstad

12 aug:

19 aug:  25-27 aug:28. aug- 1. sept

Vardal ung. skole 10. trinn 

 v/ Roar Bakken

     4-5 sept:

Vestre Toten ungdomsskole

v/Torun B. Skjærstad   Kontaktlærer