Utleiekalender

TREVATN     VELPARK & SAMFUNNSHUS

              

Utleiekalender 2020

Trevatn Velpark

Datoer merket rødt er utleide dager.

 

 

MAIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31JUNIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
JULIMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


AUGUSTMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


SeptemberMandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30UTLEIEOPPLYSNINGER


               

                       Reservasjon av Trevatn Vel-park 2020                  


                      6  juni:    Trevannsdagen. 

               11-12  juni:    Bøverbru Skole v/ Ingunn Bjørnerud

               12-14  juni:    Ugdom i aktivitet. v/ Per Einar Starum

               15-16 juni:     7.klasse  Fryal Skole m/overnatting v/Heidi Lysen

               19-21  juni:    Trevatn-Treffet. (Am-car) 

                    27  juni:    

                    3-5  juli:    Trash Mc treff (begynner forbredning 30.juni)

                 10-12 juli:    KOED BMW-treff.

               14-16 aug:    Ugdom i aktivitet. v/ Per Einar Starum.