TREVATN SAMFUNNSHUS

TREVATN     VELPARK & SAMFUNNSHUS

               

TREVATN SAMFUNNSHUS                     

Trevatn Samfunnshus 


er Trevatn`s samlingspunkt for alle bygdas lag og foreninger.


Representantskapet Trevatn Samfunnshus

Dette er satt sammen fra de forskjellige eierlagene; Trevatn Vel, Trevann Idrettslag, Trevatn Musikkforening, Formiddagsklubben og Trevatn Barne- og Ungdomslag.

Dette styret tar seg av den dagligdagse drift av Huset. Trevatn Vel som er det styrende organ og sitter inne med 2 stk. i representantskapet.


Leder:...................... Kai Evensen                         Rep. Musikken

Nestleder................. Anders N. Hansen                Rep. Vellet

Kasserer:................. Brede Hauge                        Rep. Vellet

Sekretær:................ Bjørnhild Evensen                 Rep. Formiddagsklubben

Styremedlem:...........Ingrid Strandengen               Rep. TBUL

Styremedlem:.......... Per Kr. Skjerven                   Rep. Idrettslaget


Vara :....................... Bjørn Lier                             Rep. Musikken

Vara: ....................... Rune Bakkerud                    Rep. Formiddagsklubben

Vara: ....................... Unni Lilleeng                        Rep. Idrettslaget

Vara: ....................... Marianne Bratlie                   Rep. TBUL

Trevatn Vel er det overordnede styret av Trevatn Samfunnshus.

                           

Styret i Trevatn Vel


Leder: ......................  Anders N. Hansen

Nestleder: ................  Jan Martin Klevengen

Kasserer: .................  J. Brede Hauge

Seketær: ..................  Britt Nagel

Styremedlem: ..........  Anne Holmen


Vara / Styremedlem: ..........  Geir Aannerud

Vara / Styremedlem: ..........  Sander L. Strandengen


Trevatn Musikkforening, bygdas eget musikkorps, har her sine faste musikkøvelser gjennom hele året. Vi hører da deres reportoar på f.eks

17. mai, innsynging av julen eller egne konsertkvelder.


Trevann Idrettslag har her mange av sine aktiviteter, blant annet skirenn om vinteren og romperally ved påsketider. De har også sine trimposter rundt om i trimløyper.


Formiddagsklubben har her sine månedlige treff som samler mange av bygdas "eldre garde" til en kaffekopp og en hyggelig prat.


Trevatn Barne- og Undomslag  er en relativt nystartet forening (2014) som har som mål å lage enkle aktiviteter for barn, ungdom (og eldre) i bygda.

Sommeren 2018 ble det satt opp hinderløype  på odden bak scena i parken.