Husets Historie

TREVATN     VELPARK & SAMFUNNSHUS

TREVATN SAMFUNNSHUS

HISTORIE

(Har du noen gamle bilder som handler litt om det som har skjedd på "huset" så ta kontakt med meg, har du papirbilder så kan eventuelt jeg skanne det inn, e-postadressen står på kontaktsiden.   Mvh Brede H.) 

 

Huset har gjennomgått store forandringer siden det ble bygd

på dugnad i 1935-36.

På slutten av 60-tallet (-69?)ble kjelleren utgravd slik at det ble lagerrom og garderobe og Wc i kjelleren.

Den største moderniseringen var nok i 1991 da samfunnshuset ble fullstendig restaurert, utvidet og påbygd med barnehage.


Siden den gang har kjøkkenet blitt modernisert.

Sal og kafen ble pusset opp vinteren 2012-2013 med blant annet nytt gulv i kafen og salen.


Sommeren 2014 ble huset beiset utvendig.


7. november 2014 hadde vi EL-kontroll på anlegget. Anlegget besto kontrollen og er i bra stand.

Det ble kun et par små bemerkninger. Disse enkle tiltakene ble etterkommet innen kort tid.


I februar/mars 2016 ble bad/wc tilhørende leilighet pusset opp på dugnad.

Det ble her gjort en god jobb på dugnad med god oppslutning.

Kjellerrom ble også ryddet for mye "ting" som hadde samlet seg opp gjennom årene og som ikke lenger er i bruk. 


Høsten 2016 ble det er foretatt en grøftrens fra veiskillet inn på parkeringsplassen og ned rundt busslommen. Den "gamle" steinmuren er nå fremme igjen og skråningen er pyntet opp. 


GRUNNMUREN PÅ ØSTSIDEN BLE REPARERT HØSTEN 2016

Det ble gravd ut på hele kortsiden mot Svendsrud og muren er

sprøytet / forsterket. Drenering ble også utbedret.

Dette måtte gjøres pga at grunnmuren slo sprekker og hadde forskøvet seg innover på grunn av teleskader, høyst sannsynelig etter vannlekkasje utenfor "huset" for noen år tilbake.

Den gamle parafintanken ble også fjernet under arbeidet.

(Denne ble gitt bort mot henting).


"Furua" utenfor samfunnshuset har vært et merke foran samfunnshuset i alle år. Den måtte gi tapt den 19 april 2018. Vi så mer verdi i å utvide parkeringsplassen. Det vil etter hvert bli gravd opp stubbe og pukket opp på gårdsplassen.


Kjølehjørnet på kjøkkenet:

Kjølehjørnet sa takk for seg i sommer og vi har nå i slutten av august 2018  fått Jonas Ressem til å skaffe og montere et nytt kjøleaggregat. Dette er nå oppe og går.


Malt kafen 2018:

Bjørnhild Evensen og Ingrid Strandengen malte kafen. Det ble en ansiktsløftning det. Persienner ble også montert i vinduene for å hindre direkte sollys mot "matbord" under tilstelninger.
Under ser du noen bilder fra forskjellige "arrangement" og dugnadsbilder:Bilde 1,2 og 3

(Avis kilde Hege Aamodt)

I 1991-92 så ble det gjort en stor dugnadsjobb på Trevatn Samfunnshus. Samhold var og lagde en reportasje om dette som ble publisert torsdag 9. juli 1992.

I reportasjen ser vi at restaureringen og nybygget kostet 700.000,- kr, og det ble gjort unna 4500 dugnadstimer.

På bildet ser vi da materialforvalter Erling Røste og formann Magne Hauge.

På neste bilde ser vi ryggen til daværende kasserer

Jarle O. Aannerud som snikkerer inne i det som nå er

Trevatn barnehagen.


Avisinnslag angående kronerulling som Trevatn Arbeiderlag og Trevatn Skog og Landarbeiderforening satte i gang for å 

få bygd Folkets Hus på Trevatn. 

                            Bilde 4.

17. mai feiring på Sammfunnshuset 1954.

                   (Foto: Hedvig Aannerud)     

Bilde 5 - 10

17. Mai feiring på å huset (ukjent årstall, men antakeligvis tatt på slutten av 1970 tallet.)


17. mai feiring 2014