Styret / Kontakter

TREVATN     VELPARK & SAMFUNNSHUS

Leder Trevatn Vel: 

Anders N. Hansen


Tlf: 92469770

Mail: anders.norman.hansen@gmail.com

Kontaktperson vedrørende leie av

Trevatn Velpark og Samfunnshus.

Kasserer Trevatn Vel:

Jarl Brede Hauge

Tlf: 99580521

Mail: bredehau@online.no

Kontaktperson vedrørende leie av

Trevatn Velpark og Samfunnshus.

Parkmester Trevatn Velpark:

Jan Martin Klevengen

Tlf: 41318551.

Mail: ford-nh8340@hotmail.com

Kontaktperson vedrørende leie av

Trevatn Velpark.

Styret i Trevatn Vel

 

Leder: ......................  Anders N. Hansen 

Nestleder: ................ Jan Martin Klevengen

Kasserer: .................  J. Brede Hauge

Seketær: ..................  Britt Nagel

Styremedlem: ..........  Anne Holmen

 

Styremedlem: ..........  Geir Aannerud

Styremedlem: ..........  Sander L. Strandengen


 

 

Parkkomite:

Jan Martin Klevengen, Torbjørn Svendsen, Tom Erik Røste, Erik Klevengen, Bjørnar Klevengen,

Sander L. Strandengen, Lars Vegar Fuglerudsveen, Stian Sønsthagen, Ingrid Strandengen, Martin Volden.

  

Valgkomite

3. år:  Kai W. Evensen

2. år:  Per K. Skjerven 

1. år:  Erik Klevengen 


 

Gjerdeinspektører:

Odd Arne Lilleeng, Lars M. Bjerke, Erik Klevengen, Jan Martin Klevengen.

 

Revisorer:

1.  Knut Eidstuen

2.  Lars M. Bjerke


Vara revisor: Kai W. Evensen

 

 

 

 

 

 

Trevatn Vel; Foretaksnr: 994239244

Kontakter